Viktig informasjon - gjennomføring av førerprøver

Jeg hjelper deg på veien frem til førerkort på en effektiv, trygg og behagelig måte i ditt tempo :)

Viktig informasjon - gjennomføring av førerprøver

Smittevern ved praktisk gjennomføring

Praktiske førerprøver vil bli gjennomført i tråd med helsemyndighetenes gjeldende smittevernregler. I tillegg kan den enkelte trafikkstasjon legge ytterligere lokale føringer. Følgende retningslinjer vil i alle tilfeller bli lagt til grunn:

▪ Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres på vegvesen.no/dinside. Betalingen kan gjennomføres tidligst 48 timer før førerprøvetidspunktet.

▪ Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om gjennomføring.

▪ Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer og håndhilser derfor ikke.

▪ Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.

▪ For å forebygge smitte vil det derfor inntil videre ikke være anledning til å ha med trafikklærer under førerprøven.

▪ Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.

▪ Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

▪ Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort vil førerprøven bli avlyst. Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.

▪ Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.

Ta kontakt

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo